Wprowadzamy właśnie małe urządzenia mobilne zaprezentowane na targach POL-ECO.
Para. Woda. Gorąca i zimna. Para bardzo gorąca = 160 stopni Celsjusza.

Zaprezentowaliśmy kilka reprezentatywnych modeli. Usuwanie gum do żucia, graffiti, chwastów, trawy z bruku – siłami natury. Tyko woda. Bez chemii…
Mycie kół pojazdów, podwozi przed wyjazdem na drogę, ulicę. Mandatów nie chcemy płacić?

…A może zraszanie pyłów, kurzu? Prace komunalne i prace rozbiórkowe, wyburzanie.

Niebawem pojawi się więcej informacji na stronie.