Wiodące pismo branżowe „Przegląd Komunalny” zleciło nam stworzenie cyklu artykułów o rynku pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów w Polsce. W kolejnych, kilku numerach pojawiają się podstawowe, istotne informacje dla kupujących. Jest to swoiste kompendium wiedzy dla przyszłych użytkowników śmieciarek.

Budowa, opcje wyposażenia, podwozia, wady i zalety, serwis to kluczowe tematy.