Language: flaga polska flaga angielska


HAMMEL: Rozdrabnianie. Przesiewanie. Sortowanie. Jeden Partner do wszystkich zagadnień.

Hammel - budowa linii

Przedstawcie nam Wasze wymagania, my zbudujemy Waszą linię!

Idee • Doradztwo • Rozwój • Produkcja • Montaż • Uruchomienie

Jeden partner do wszystkich zagadnień!

Zakres zostosowania

Przerabianie

 • drewno odpadowe
 • drewno porozbiurkowe i wiatrołomy
 • palety i drewno opakowaniowe
 • podkłady kolejowe
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady komunalne
 • odpady przemysłowe
 • zmieszane odpady budowlane
 • produkcja paliwa alternatywnego

Rozdrabniacz wstępny HAMMEL

W zależności od warunków miejscowych linie stacjonarne projektowane są jako jedna kompletna lub jako oddzielne maszyny. Maszyny te w pierwszym etapie wstępnie rozdrabniają podany materiał w celu jego dalszej przeróbki.

Stacje magnetyczne i linie sortowania

Surowce takie jak metale, drewno, plastik lub kamienie sortowane są przez stacje magnetyczne lub manualnie na liniach sortowniczych. Stacje magnetyczne i linie sortowania dopasowujemy ze względu na skład materiału pierwotnego.

Stacja magnetyczna

 • Integracja w całą linię w przypadku materiału zawierającego metal
 • Do wyboru separator z magnesem stałym lub z elektromagnesem
 • Wysoka skuteczność separacji dzięki specjalnym rdzeniom magnetycznym

Linia sortowania

 • Do ręcznego sortowania surowców wtórnych lub materiałów nieporządanych
 • Budowa kabin sortujących z dowolną ilością miejsc kontenerowych i miejsc sortowania
 • Wyposażenie kabin sortujących w okna, odpowiednie oświetlenie, elektryczne ogrzewanie konwektorowe oraz w system przewietrzania, odpowiednio do przepisów dotyczących miejsc pracy

Technika przesiewania HAMMEL

Wszystkie sita dzięki indywidualnej ilości i wielkości pokładów sitowych, charakteryzują się wysoką przepustowością przy separacji specyficznych u danego Klienta frakcji oraz idealne dopasowanie do miejscowych warunków. Dzięki segmentowej konstrukcji nie wymagają dużych nakładów konserwacyjnych.

 • sito gumowe
 • sito bębnowe
 • sito rolkowe
 • sito tarczowe gwiaździste

Rozdrabniacz II stopnia Hammel

Rozdrabniacze HAMMEL umożliwiają energooszczędne i bardzo efektywne rozdrabnianie wstępnie przygotowanego materiału na wielkość końcową 0 - 80 mm*, zależnie od wybranego modelu.
* wartości przybliżone

Technika transportu

Zbiornik podający i dozujący
Technika transportu ze zbiornikiem w celu pobierania materiału wejściowego i transportowania przez taśmę dozującą do ustawionej dalej stacji przerabiania, względnie linii spalania.

Taśmy transportujące
dzięki segmentowej konstrukcji długość każdej taśmy może być dopasowana do życzeń Klienta. Zakres szerokości taśmociągów wynosi 600 mm do 1.400 mm. Opcjonalnie oferujemy taśmociągi zamknięte.

Systemy ruchomych podłóg
powoli transportują materiał równomiernie i w sposób ciągły ze zbiorników buforowych do ustawionych dalej przenośników transportujących.

Taśmociągi zgrzebłowe
umożliwiają transport materiału końcowego w pionie oraz na duże odległości w poziomie.

Hammel logo


dotacje unije Technika 2011
 
Created and hosted by: Qba-Net Jakub Borowski